KHOA QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Vinatest vinh dự là đối tác thực hiện triển khai dịch vụ khảo sát trực tuyến cho các hoạt động lấy ý kiến người học về học phần, khảo sát kết quả việc làm sinh viên hệ Đại học sau tốt nghiệp và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cho Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội