Khảo sát thông tin là một trong những nhu cầu quan trọng trong nền kinh tế tri thức hiện nay. Tuy nhiên, công việc khảo sát theo hình thức truyền thống thường có nhiều hạn chế như tiêu tốn thời gian, công sức cho việc thu thập kết quả, phỏng vấn, tổng hợp kết quả khảo sát v.v.. Cùng với sự phát triển của CNTT, việc khảo sát ngày nay đã dần được chuyển qua hình thức khảo sát trực tuyến với những ưu điểm nổi trội như:

  • Tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho người khảo sát và tổng hợp kết quả
  • Báo cáo kết quả khảo sát theo thời gian thực
  • Dễ dàng tổng hợp, kết xuất dữ liệu tự động
  • Khảo sát có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi không phân biệt vị trí địa lý
  • Các câu hỏi được chuyên biệt hóa cho từng đối tượng khảo sát khác nhau
  • ….

Nhận thức được tầm quan trọng của việc khảo sát trực tuyến, Công ty Cổ phần Vinatest đã xây dựng Hệ thống khảo sát trực tuyến ViSurvey nhằm giúp khách hàng giải quyết được các yêu cầu trên, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức cho khách hàng khi thực hiện các chiến dịch khảo sát.

Hệ thống Khảo sát trực tuyến ViSurvey là giải pháp cho phép tổ chức các đợt khảo sát và thăm dò ý kiến trực tuyến. Hệ thống phù hợp với các công ty tổ chức kinh doanh, đơn vị giáo dục có nhu cầu tìm hiểu thăm dò thông tin về khách hàng, đối tác thị trường (khảo sát bên ngoài) hoặc lấy ý kiến nội bộ từ phía cán bộ nhân viên, học viên của chính đơn vị mình (khảo sát bên trong). Thông tin khảo sát được thu thập và phân tích tự động bằng hệ thống nhằm cung cấp cho đơn vị nghiên cứu bộ dữ liệu thống kê hoặc báo cáo tổng hợp, làm nền tảng cho các quyết định phát triển chiến lược